Informační deska

Členská schůze v netradičním místě

14.03.2019 18:51
        Každoroční  "porci"  informací o hospodaření družstva si  mohou členové letos...

Pozvánka na členskou schůzi 2018

21.03.2018 12:22
    Představenstvo zve členy družstva na tradiční členskou schůzi, na které se hodnotí hospodaření za rok předchozí, tj....

Členská schůze 2017

14.03.2017 18:33
    Každoroční "skládání účtú" za minulý rok (2016), kterým  je povinováno  svým členům vedení družstva, neboli členská...

Žádná velká změna

23.04.2016 07:51
    se po letošní  "aprílové" členské schůzi ("aprílové" samozřejmě jen podle data konání) neudála ve složení představenstva...

Členská "volební" schůze 2016

16.03.2016 18:30
    Členská schůze družstva se bude konat tentokrát v pátek 1. dubna 2016, jak rozhodlo představenstvo dne 15.3. 2016. Je to...

Změna zápisu v Obchodním rejstříku

07.05.2015 21:50
ZDV NÝROV lze také od dnešního dne používat jako oficiální označení našeho družstva. Umožňují to nové stanovy družstva, které již, spolu...

Usnesení z členské schůze

06.04.2015 21:26
    Členská schůze v pátek 27.3. 2015 projednala všechny body programu, zejména schválila roční účetní závěrku (ke stažení .pdf...

Členská schůze 2015

06.03.2015 20:16
    Představenstvo družstva rozhodlo o svolání členské schůze na 27.3. 2015. Podrobnosti jsou uvedeny v pozvánce.  Jelikož...
Záznamy: 1 - 8 ze 8

  Tato stránka je internetovou verzí desky umístěné v sídle družstva v Nýrově č.p. 87 přístupné v běžnou pracovní dobu, tj. pondělí až pátek od 6:00 do 14:30 hodin. Povinnost zřídit tuto desku ukládá družstvu zákon č. 90/2012 Sb.o obchodních společnostech a družstvech (jinak také o obchodních korporacích). Zákon striktně určuje, že zde musí být zveřejněna pozvánka na členskou schůzi, a to 15 dní před jejím konáním. V případě změny stanov i návrh těchto úprav, případně návrh usnesení členské schůze.  Mezi základní informace pro členy družstva bude patřit i účetní závěrka, kterou členská schůze schvaluje spolu s rozdělením zisku nebo úhradou ztráty. Většina těchto informací byla na internetu dostupná již dříve, jak na těchto stránkách, tak ve sbírce listin Obchodního rejstříku, nyní ale bude vše pohromadě. Informace a články o běžné činnosti družstva budou samozřejmě uváděny nadále hlavně  v Novinkách a Fotogalerii.