Usnesení z členské schůze

06.04.2015 21:26

    Členská schůze v pátek 27.3. 2015 projednala všechny body programu, zejména schválila roční účetní závěrku (ke stažení .pdf 140 kB), způsob použití zisku a nové stanovy. Více v zápisu ze schůze (.pdf 2400 kB). Dočíst se lze v něm také, že jak k použití zisku, tak k některým článkům stanov, byly předloženy alternativy, většinovou podporu nakonec získaly návrhy představenstva. Ten, kdo s novým návrhem stanov nesouhlasil (a na schůzi pro ně nehlasoval), může do 30 dnů od jejího konání z družstva vystoupit, vypořádání se pak bude provádět podle stanov původních.

    Určitým ozvláštněním schůze a nepochybně "lépe stravitelným" pro zúčastněné bylo použití projektoru pro uvedení jednotlivých příspěvků. Prezentace sice nebyly vrcholem profesionality, ale napřiklad představení návrhu stanov touto formou bylo mnohem přehlednější. Ukázat bylo možno také tabulky a grafy, pro ty co nesledují fotogalerii na tomto webu, i pár ilustračních snímků. Závazek do příští schůze: 1. zlepšit obsahovou a grafickou úroveň příspěvů, 2. naučit se pořádně zacházet s přístrojem, 3. půjčit si promítací plátno, prostěradlo není nic moc.

    Na ukázku a pro zajímavost dva grafy ilustrující historii výroby mléka v podniku.