O nás


  Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV vzniklo už v roce 1993, hospodařit začalo od ledna 1994.  Již od prvopočátku se téměř výlučně zabývá  klasickou zemědělskou výrobou. V současnosti obdělává cca 1050 ha zemědělské půdy, třetinu tvoří travní porosty, zbytek je orná půda. Podmínky pro hospodaření nejsou právě ideální, jak je zřejmé z toho, že téměř celá výměra podniku je zařazena do tzv. znevýhodněných oblastí.  

 

Rostlinná výroba


 

    Na většině orné půdy (cca 60%) se pěstují obiloviny, zejména ozimá pšenice, triticale a jarní ječmen, zbytek ploch zaujímá řepka, mák, silážní kukuřice a víceleté krmné plodiny, nově zkoušíme sít také lupinu. Část výrobků se spotřebuje ve vlastní živočišné výrobě, převážná většina je určena na prodej, stejně jako část produkce sena. Zájem je zejména o seno lisované do kulatých balíků. Prodáváme i menší "balení" krmného obilí, např. také oves pro chovatele koní, stejně tak je u nás (pokud není právě vyprodán) k dostání kvalitní mák z vlastní produkce.

 

Živočišná výroba


Zaměřujeme se na chov skotu, zejména na výrobu mléka, paseme také menší stádo masných krav, prasata již delší dobu nevykrmujeme. V roce 2012 se uskutečnla rekonstrukce stáje pro chov dojnic s  novou  technologií ustájení a zejména dojení , která výrazně omezuje stres chovaných zvířat. Spoléháme, mimo jiné, na dojící roboty,  přirozenější prostředí a volný pohyb krav ve stáji s možností pobytu části stáda na pastvě. Omezen byl výkrm býků, počet dojnic se naopak zvýšil na cca 180 kusů, takže množství dobytka je v podstatě zachováno. Při ustájení všech kategorií skotu využíváme i nadále slámu (zastýlané lehací boxy), což souvisí také s vedlejší "produkcí" živočišné výroby - hnojem a jeho nezanedbatelným vlivem na  úrodnost půdy.