Členská schůze 2017

14.03.2017 18:33

    Každoroční "skládání účtú" za minulý rok (2016), kterým  je povinováno  svým členům vedení družstva, neboli členská schůze, se bude konat dne 31.3. 2017 v tradičním čase, 13:00 hod., na tradičním místě, tj. v salonku Panského domu v Kunštátě. Tentokrát žádný mimořádný program, jako v předchozích dvou letech, jen běžná "agenda" - viz pozvánka níže (ke stažení - .pdf 280 kB).

    Neznamená to však, že účast na schůzi je zbytečná, přece jen je to základní právo i povinnost člena. Pokud se člen nebude moci dostavit, je vhodné zplnomocnit k zastupování jinou osobu, při nedostatečném počtu účastníků bude muset být totiž schůze svolána v náhradním termínu se všemi nepříznivými důsledky z toho vyplývajícími.

    Stejně jako v předchozích letech bude k dispozici zájemcům z řad členů účetní závěrka a výsledek hospodaření za předchozí rok, a to v sídle družstva v Nýrově, vyvěšeny jsou na "úřední desce". Zaslat je lze i elektronickou poštou po registraci - viz formulář vlevo.

     Dnem zveřejnění pozvánky na tomto webu, tj. 14.3. 2017,  se považuje tato za doručenou, přesto ji každý člen dostane i v listinné podobě poštou včetně plné moci.