Členská schůze 2015

06.03.2015 20:16

    Představenstvo družstva rozhodlo o svolání členské schůze na 27.3. 2015. Podrobnosti jsou uvedeny v pozvánce.  Jelikož součástí programu je i návrh změn stanov, lze si i tento stáhnout  (.pdf 95 kB), případně k němu také komentář (.pdf 80 kB).

    V případě, že se člen družstva nebude moci schůze osobně  zúčastnit, může pověřit zastupováním jinou osobu, a to na základě plné moci, která je přílohou pozvánky a která je i zde k dispozici (.pdf 43 kB).  Podklady k hospodaření za rok 2014 k nahlédnutí v sídle družstva, po registraci - viz vlevo, je člen může získat také v elektronické podobě.