Myslivci a včelaři

V této rubrice nejsou žádné články.

    Tato stránka je určena hlavně včelařům a myslivcům, kteří užívají krajinu společně s námi zemědělci. Navzájem se svojí činností ovlivňujeme, ve velké míře se potřebujeme, ale někdy si i překážíme. Z toho vyplývá, že bychom měli o tom, co děláme, hlavně společně mluvit.  

     Jako zemědělci, takzvaně "konvenční", to jsou ti, kteří používají průmyslová hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin za denního světla, jsme omezeni spoustou předpisů, ty na používání chemických látek jsou asi nejkomplikovanější, mezi nimi zvlášť vyniká vyhláška 327/2012 Sb., upravující oznamování aplikace některých přípravků včelařům. 

     Mimo rozesílání klasických "ohlašovacích" mailů, textovek a dopisu budeme proto na této stránce zveřejňovat jednotlivé zásahy s odkazem na příslušné pozemky a použité prostředky. Samozřejmě zde budou jen ty "akce", které  příslušná vyhláška jednoznačně vymezuje.