Žádná velká změna

23.04.2016 07:51

    se po letošní  "aprílové" členské schůzi ("aprílové" samozřejmě jen podle data konání) neudála ve složení představenstva družstva ani kontrolní komise, jak se lze dočíst v usnesení z této schůze. Kdo ale bude představenstvu (a družstvu) předsedat ( a "místopředsedat") se rozhoduje až na jeho zasedání, tentokrát to bylo 7. dubna. Vybírat se dalo z dostatečně profesně vzdělaných kandidátů, sešlo se tu hned šest středních zemědělských škol (z toho jedna ekonomická a jedna mechanizační), odborné učiliště (také zemědělské, samozřejmě) a tři vysoké školy (VŠZ Brno, nyní Mendlovka), na sedmičlenné představenstvo celkem slušné. Nakonec ale, jak napovídá titulek, předseda i místopředseda(-kyně) zůstali i po nové volbě ve svých funkcích, jak dokládá výpis (.pdf 55 kB) z obchodního rejstříku. Objeví se v něm také jméno nového člena představenstva. 

    Jednu změnu ale provedl "rejstřikový" soud aniž bychom ho o to požádali. Upravil adresu sídla družstva podle vyhlášky č. 359/2011 Sb. (o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí) tak, jak je vidět vlevo. Vyhláška platí už nějakou dobu,  ale asi, mimo úředníků státní správy, se jí nikdo moc neřídí. Budeme si muset zvykat, že nebudeme psát "Nýrov 87, 67972 Kunštát", ale "č.p. 87, 67972 Nýrov". Pro začátek je to změněno v kontaktech a patičce webu. Zjistit, jak se která adresa správně píše, lze na stránkách ČÚZK v "ověření adresy".  Pravda je, že většina internetových aplikací např. na "Finanční správě" nebo při vyplňování "Návrhu na vklad" do katastru nemovitostí, automaticky doplňuje adresu do správné formy, případně si ji musíte ověřit a opravit.