Pozvánka na členskou schůzi 2018

21.03.2018 12:22

    Představenstvo zve členy družstva na tradiční členskou schůzi, na které se hodnotí hospodaření za rok předchozí, tj. 2017.  Bude nutno vyslechnout pěknou řádku čísel, zejména  "výkaz zisku a ztrát" a "rozvahu v plném rozsahu", nelze ale jinak popsat hospodaření podniku tak, aby šlo srovnávat s roky předchozími, zejnéna však, aby měl co kontrolovat finanční úřad, protože tyto výkazy jsou podkladem pro daň z příjmů. Text pozvánky je uveden níže, lze si ji také stáhnout.

    Nemělo by to však členy  odradit od účasti, nečekají je nijak znepokujující informace, bude možno se dozvědět něco i o  praktické stránce hospodaření, třeba o tom jak se družstvo snaží vypořádat s výkyvy počasí, změnami cen a horami předpisů. Pokud se nebude moci člen družstva dostavit na schůzi osobně, může se nechat zastoupit někým jiným. Plná moc pro tento účel je přiložena k pozvánce, kterou každý z členů obdrží, přestože dnem zveřejnění na webových stránkách družstva (a na úřední desce v sídle družstva) se pozvánka považuje za doručenou. Jako obvykle se lze seznámit s výsledkem hospodaření v sídle družstva, existuje i možnost jejich zaslání v elektronické podobě - viz formulář vlevo.