Členská "volební" schůze 2016

16.03.2016 18:30

    Členská schůze družstva se bude konat tentokrát v pátek 1. dubna 2016, jak rozhodlo představenstvo dne 15.3. 2016. Je to schůze tzv. volební, podrobnosti jsou uvedeny v pozvánce níže, lze si ji také stáhnout (.pdf 250kB).

    Dnem zveřejnění pozvánky  na webu družstva, tj. 16.3. 2016, se považuje pozvánka za doručenou, stejně ji ovšem dostane každý člen v listinné podobě, navíc s připojenou plnou mocí pro případ,  že se nebude moci schůze osobně  zúčastnit. Může tak pověřit zastupováním jinou osobu. Není to samozřejmě nutné, ale je to velmi vhodné, při malé účasti se totiž schůze musí opakovat! 

     Podklady k hospodaření za rok 2015 jsou k nahlédnutí v sídle družstva, po registraci - viz vlevo, je člen může získat také v elektronické podobě.