Pozvánka na členskou schůzi

12.03.2014 19:08

    Další rok uplynul, a opět mají členové družstva možnost si vyslechnout, jak jejich podnik hospodaří a vůbec se vyjádřit k jeho činnosti. Představenstvo družstva svolává totiž na tradiční březnový termín členskou schůzi, podrobnosti jsou uvedeny níže. Pozvánku lze i stáhnout (.pdf).

    Od počátku existence tohoto webu jsou pozvánky na členskou schůzi zveřejňovány (v roce 2012 i v roce 2013) . Předběhli jsme v podstatě novou právní úpravu danou zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, která stanovuje povinnost obchodních společností a družstev  na svých stránkách oznámit konání členské schůze (valné hromady) 15 dnů předem a zároveň pozvánku rozeslat svým členům. Také ukládá povinnost družstvům zřídit v jejich sídle informační desku přístupnou v pracovní dny v běžnou pracovní dobu všem členům.  To je jen drobná ukázka novinek, keré nám tento zákon spolu s novým občanským zákoníkem připravil. A že tam jsou mnohem větší "pecky"! Každopádně chvíli potrvá, než například uvedeme stanovy družstva do souladu s uvedenými předpisy.

novější článek starší článek