Členská schůze

12.03.2013 19:48

  Opět po roce, v tradičním období konce března, svolává představenstvo družstva členskou schůzi, tentokrát na pátek 22.3. 2013. A jako obvykle, pokud není právě schůze volební, ta byla naposled v roce 2011, je na programu (viz pozvánka - .pdf, 70KB) zejména zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 a projednání a schválení roční účetní závěrky. Teprve po tomto úkonu může totiž družstvo podat přiznání k dani z příjmu. A protože toto přiznání nám nezpracovává žádný poradce, ani nemusíme mít hospodaření ověřeno auditorem, termín podání vyprší koncem měsíce, resp. 2. dubna. Jak již bylo naznačeno v jednom z minulých článků, budeme nuceni státní pokladně nějakou daň zaplatit.  Je to sice něco méně než za rok 2011, ale stejně bychom si dovedli představit lepší využití těchto peněz. 

    Mezi práva členů družstva patří i možnost seznámení se s účetní závěrkou ještě před tím, než je na schůzi schválena. Proto je vždy možnost do ní nahlédnout ve vymezenou dobu v sídle družstva, jak také uvádí pozvánka. Pravdou je, že toho využívalo v průměru 0,8% členské základny, tj. asi jeden člen za rok. Nově je tu proto možnost pro členy, samozřejmě po registraci - viz vlevo dole, nechat si zaslat tyto listiny elektronickou poštou. Nečlenové družstva budou moci do nich nahlédnou poté, co budou zveřejněny v obchodním rejstříku, což bývá obvykle do konce června. 

    Ilustrační foto - telata v nově rekonstruované stáji Zábludov - největší investici nejen roku 2012

novější článek starší článek