Mírný optimismus

08.02.2013 20:15

   Optimista je prý jen špatně informovaný pesimista, takže možná právě neúplné údaje nás vedou k domněnce, že by mohlo být lépe. Opět není řeč o ekonomice světové, či evropské, dokonce ani české, jen o té podnikové. Hospodaření za předchozí rok ještě není uzavřeno, zdá se ale, že státu znovu odvedeme nějaké daně, aby je mohl použít na platy a náhrady vězněných poslanců. Samozřejmě, že na tyto účely odvádíme daně velice rádi, stejně jako vyšší cenou elektřiny nadšeně podporujeme, často neznámé, ale přesto zcela důvěryhodné, majitele slunečních elektráren rozmístěných na (kdysi i naší) nejlepší orné půdě. 

  Co tedy zatím víme o ekonomice uplynulého roku 2012? Díky vyšším výkupním cenám, zejména za řepku (viz foto) a mák, máme vyšší tržby z rostlinné výroby. Kupodivu, i přes pokles cen mléka, jsou vyšší tržby i z výroby živočišné, dodali jsme jej do mlékárny více. Něco přidal stát (a hlavně EU) na dotacích, i když například výrazně omezil podporu pojištění. Na straně druhé vydáváme neskutečné částky za naftu, přestože její spotřeba klesá, obdobně je to u elektřiny. Jen proto, že jsme změnili dodavatele přípravků na ochranu rostlin zůstaly náklady v této oblasti zhruba stejné. Více jsme však zaplatili za hnojiva, tam ale doháníme letité dluhy vůči půdní úrodnosti, jak o tom svědčí nové komplexní rozbory ukazující, že přibývá půd kyselých a s nízkou zásobou základních živin, zvláště fosforu. Odvrácenou stranou vysokých výkupních cen byly (a jsou) zase ceny nakupovaných krmiv, zejména sóji, bez které nejsme schopni sestavit plnohodnotnou krmnou dávku pro dojnice, obvzláště, když nám kvůli suchu chybí kvalitní jetelotravní senáže. A pak jsou tu ještě nakupovaná osiva, náhradní díly, pojištění, plemenáři, daně, opravy, nájemné, odvody, vodné, servisní služby, oleje, bankovní poplatky, uhlí, veterinář(-ka), telefony a hlavně MZDY! Podtrženo a sečteno  (viz metodika kalkulace vlastních nákladů -pdf 1.1 MB, Poláčková a kol., ÚZEI Praha 2010),  je někdy lépe nic nedělat.

  Proč tedy optimismus, i když jen mírný? Předpokládaný kladný hospodářský výsledek je sice dobrá věc, důležitý je také, jak ekonomové říkají, "cash flow" - peněžní tok, tj. peníze na financování činnosti podniku.  Ty bychom snad mít měli, a to i ke splácení úvěru (to rádi uslyší naši bankéři) na modernizaci kravína - viz foto. Nemáme žádné velké pohledávky, snad kromě věčně dlužícího regionálního řezníka. K novému roku tu také byly, nyní již většinou prodané, zásoby  výrobků, zejména krmné pšenice a sladovnického ječmene, jejich momentální cena je velice slušná. Ustálila se situace v novém kravíně, pomalu stoupá produkce mléka, i jeho cena pomalinku roste, přestože o nákladech na krmiva raději nemluvit (viz výše), důležité je, že nové prostředí přispívá opravdu ke zlepšení zdraví dobytčat, projevuje se to například v mnohem lepším zabřezávání krav. Jen aby to tak zůstalo! Na polích se ozimy "drží", nyní sice mrzne bez sněhu, ale udělali jsme již na podzim vše proto, aby rostliny bez větších problémů přežily. Navíc se blíží jaro, již za týden můžeme i podle "nitátové směrnice" začít přihnojovat! Nelze si dělat iluze, že současné ceny komodit zůstanou i po žních, takže srovnatelných tržeb z rostlinné výroby můžeme dosáhnout hlavně přiměřenou intenzitou. To platí samozřejmě i pro výrobu mléka, v obou případech s důrazem na slovo "přiměřenou".  Ale, jak řekl jeden učený rabín,: "Nejvyššího nejlépe pobavíte, když mu vyprávíte o svých plánech".

novější článek starší článek