Vedro, kopce a seno

01.07.2014 21:26

    Takto by mohl začínat článek o letošní senoseči, avšak znalci místní krajiny zajisté poznali, že na fotografii níže není "Sjezdovka" na Hlubokém v letním žáru, ale úplně jiné "kopečky". To proto, že zatímco se pracovníci družstva v úporných vedrech panujících u nás počátkem června snažili sklidit co nejvíce sena, autor článku si pro trochu toho tepla odjel na jih. Tentokrát si vybral Toskánsko, nezaměnitelnou krajinu ve střední Itálii, zemědělsky obdělávanou už pár tisíc let. A jako obvykle během cesty všechny otravoval "odbornými" poznámkami k tomu, co viděl kolem sebe. Co horšího, hodlá v tom pokračovat i v dalším textu! Naštěstí také fotil, takže lze jen prohlížet obrázky, třebaže to jiní  fotografové umí neskonale lépe. 

 

      Není jednoduché napsat, co je pro Toskánsko typičtější, jestli táhlé svahy s liniemi cypřišů podél cest nebo lesnatější kraj Chianti s vyhlášenými vinicemi. Obojí má své kouzlo, ale stejně jako v Provenci (viz loňský článek), není místním zemědělcům co závidět, obdělávat zdejší členité pozemky není jednoduché. Etruskové, kteří zde téměř před třemi tisíci lety začali intenzivněni hospodařit, mimo jiné pěstovat olivovníky a vinnou révu, určitě netušili, jak moc se jejich země změní poté, co člověk dostane do ruky takovou "zbraň", jakou je železný pluh a pořádný potah. V Toskánsku se stále orají takové svahy (viz foto níže - vynikne při zvětšení), že by našim kontrolorům ze SZIFu přecházel zrak a nestačili by udělovat pokuty. Není proto divu, že kvůli erozi se tu, mimo zmíněné  plodiny, hlavně pěstují pícniny jako je vojtěška, z těch méně tradičních např. jetel zvrhlý (vlevo) nebo vičenec (vpravo), třebaže dobytek vidět moc nebylo. Oslíci se nepočítají. 

    Někomu to možná bude připomínat jižní Moravu, Hanácké Slovácko, "Kraj beze stínu", i ta vlnitá pole, jsou tu běžná, o vinicích nemluvě. A bohužel i eroze, i když ne zatím v takové míře, ale velkopěstitelé kukuřice se o to jistě brzy postarají. A bude-li se nadále oteplovat. nakonec snad začneme i na "Sjezdovce" pěstovat olivy.  Ale raději bychom byli, kdyby občas (přiměřeně) zapršelo a my na naších kopcích  pouze pásli krávy a sklízeli pro ně seno. A na víno si zajeli na Jih. 

  

novější článek starší článek