Čas pro krávy

15.12.2013 20:09

    Na téma "Čas pro krávy" by bylo možno napsat vícero pojednání. Třeba úvahu o tom, že po mnoha měsících, možná i letech, přichází doba chovu dojných krav, neboť jejich produkt je opět vykupován za přiměřenou cenu. Nebo zprávu, že nastávající chladné období dojnicím vyhovuje, zlepšil se jejich zdravotní stav, více žerou, což se projevuje v užitkovosti. Čas pro krávy je ale také český překlad názvu programu T4C (Time for Cows) firmy Lely, který řídí chod dojících robotů v zábludovské stáji a zároveň sleduje všemožné údaje o našich svěřenkyních. 

    To, co vypadá jako řídící panel v elektrárně, je náhled (pro lepší čitelnost lze zvětšit) hlavní stránky tohoto programu zobrazující nejvíce sledované ukazatele, zejména kolik právě stádo dojí a jaký je průměr na jednu krávu, případně jaké je procento tuku a bílkovin v mléce. To zajímá předsedu, který si hned spočítá, jak rychle se bude splácet úvěr! Pro něj je také ideální grafické znázornění údajů připomínající palubní desku v autě - podobnost např. s ukazatelem paliva je zřejmá.  Zootechnika zajímají i jiné věci, například průměrný počet dojení na krávu a den, zdravotní stav, zejména zdraví vemene, doba v robotu a podobně. A protože průměr je ukazatel velice ošidný, je důležité podívat se na detaily, třeba na graf četnosti dojení podle jednotlivých kusů.

    Podobné údaje dokáží asi měřit a zobrazovat i programy výrobců jiných dojících zařízení. Co dělá ale program T4C přístupný běžným uživatelům je skutečnost, že nemusí vyhledáváním a zpracováním dat trávit dlouhé hodiny. Pěkně je to popsáno v článku Petra Štrébla. 

    Co můžeme vyčíst z našich údajů? V prvé řadě to, že četnost dojení za den je nízká, jak ukazuje rafička v červeném poli na "budíku" vlevo. Pak se stává, že i některé krávy s prokudcí mléka  kolem 30 litrů se dojí méně než dvakrát - viz graf nahoře, a to vůbec není dobře. Přestože doba jednoho dojení je asi 7:50 minuty, tedy také trochu delší, hlavním důvodem tohoto stavu je vysoký počet krav na robota, v průměru kolem 70 kusů. Čas pro dojení je ještě zkracován o dobu vyhrnování hnoje a zastýlání, i když naši pracovníci tyto činnosti zvládají celkem rychle.  Prokukční potenciál dojnic není proto zcela využíván.  Asi by pomohla - to si rádi přečtou ve firmě Agropartner -  instalace dalšího robota.

    A ještě tabulka (lze zvětšit) srovnávající naši stáj s kolegy "robotáři" v Česku i ve světě, jak ji sestavuje síť Lely Benchmark (.pdf 570 kB). Za povšimnutí stojí provoz označený "1", také nově otevřená stáj na Vysočině, kterou charakterizuje vysoká dojivost i počet dojení za den, ale také krátká doba návštěvy v boxu! To by měl být náš vzor.

novější článek starší článek