Volební rok

16.03.2016 08:00

    Je docela možné, že někomu při slově "volby" naskočí husí kůže. Letošní rok to hrozí v Česku hned dvakrát - volí se do senátu a krajských zastupitelstev. Ale pak jsou volby, které se zas tak úplně všech netýkají, zejména volba amerického prezidenta a členů představenstva a kontrolní komise ZDV NÝROV. Pravda, drobný rozdíl tu je, do Bílého domu se vybírá muž (či žena) nepřímo až v listopadu, do orgánů družstva se volí přímo, a to už 1. dubna. V tento den se totiž koná tradiční členská schůze (viz pozvánka), která obvykle projednává hlavně hospodaření družstva za předchozí rok. Jednou za pět let tak mají členové možnost "vyjádřit se" k vedení i jinak, než jen v diskuzi. Volby jsou samozřejmě tajné. Nové představenstvo posléze vybírá ze svého středu předsedu a místopředsedu, totéž platí i u kontrolní komise. Podle stanov družstva členové těchto orgánů nejsou za svoji činnost honorováni, pokud se nepočítá káva a chlebíček, o to víc si zaslouží za svou práci ocenění. 

    Jinak by měl být program schůze tradiční, několik informací o činnosti družstva, výsledky jednotlivých výrob, hlavně pak hodně ekonomiky. Po zkušenostech z minulé schůze příjde zase ke slovu promítací technika. Jestli se zlepší i úroveň zpráv, to posoudí až účastníci, určitě lze ale už teď říci, že jejich obsah nebude moc optimistický. České zemědělství obecně v roce 2015 pokleslo (ve srovnání s rokem předchozím), ani naše družstvo není výjimkou, propad je o to větší, že máme živočišnou výrobu. Tržby za mléko při stejných dodaných litrech spadly o více než dva miliony korun, zvýšil se sice prodej rostlinných výrobků,  menší jsou však o to zásoby, které můžeme zpeněžit  na jaře letošního roku. K nižšímu hospodářskému výsledku přispěl i "odpis" starého kravína v Újezdě, který jsme museli nechat zbourat (viz foto), to však, na rozdíl od předchozích vlivů, nemělo dopad na stav družstevní "kasu". Mluvit se bude určitě o nových investicích, zejména o robotu č. 3, pomocí kterého jsme chtěli množstvím mléka "přetlačit" jeho nízkou cenu, což se sice povedlo, ale jen měsíc, pak nás ještě nižší cenou "přetlačila" mlékárna. To už je spíše informace z roku letošního. Na schůzi nějaká ta neradostná prognóza také zazní, jak je předsedovým zvykem, tentokrát to ale nebude plané vyhrožování. Stále klesající cena mléka, problémy s krmením, nízké výkupní ceny řepky a obilí z letošní (tj. budoucí) sklizně, nezájem o některé komodity, např. ječmen, to budou zcela určitě jeho mantry. Třeba by pomohlo, kdyby nebyl zvolen! Minimálně by další schůze nebyly "zahlceny" jeho skepsí. 

(Poznámka: Pokud si někdo myslí, že se jedná o autorovu (tj. předsedovu) negativní volební kampaň, je na správné stopě!)

novější článek starší článek