Vlastnictví se trestá

06.01.2013 16:17

    První měsíc roku je zvlášť důležitý pro majitele nemovitostí. Připomíná jim totiž, že nabytí pozemků nebo staveb se trestá. Kdo získal v předchozím roce do vlastnictví nějaký kousek zahrady nebo si postavil dům či třeba rozšířil kravín (viz foto), musí do 31. ledna podat na příslušný finanční úřad přiznání k dani z nemovitostí. Jen malou útěchou mu je, že daň bude splatná až v květnu (nebo v srpnu a listopadu jako v našem případě), když ví, že ji bude platit rok co rok až do své smrti. Samozřejmě je tu možnost vše prodat případně darovat, prostě se té přítěže zbavit. Nebo počkat, až mám od "majetkové tíhy" pomůže některá  "demokratická" strana.

     Raději zpět k dani z nemovitostí. Kromě výše uvedených případů nabytí majetku, musí podat dílčí nebo nové přiznání k dani z nemovitostí i ten vlastník, jehož pozemky se nacházejí v místech, kde v roce 2012 proběhla tzv. "digitalizace katastru nemovitostí". Kterých lokalit se to týká lze zjistit na příslušné stránce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK). Tam, kde naše družstvo hospodaří, to jsou katastrální území Zbraslavec a Sebranice u Boskovic. (Na ilustrační fotografii vlevo je ale Kunštát digitalizovaný již od roku 2003.) Detailněji a poměrně srozumitelně je tato problematika vysvětlena v článku "Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí" uveřejněmém opět na webu ČUZK. Obecně platí (výňatek z informačního letáku): 

    Aby to nebylo zase až tak jednoduché, změnilo Ministerstvo financí od 1. ledna 2013 organizační strukturu finanční správy a její kompetence, a to počínajíce názvy a sídly jednotlivých institucí a konče čísly účtů na které se příslušné daně platí. Kdo si troufne nebo to potřebuje, začte se do příslušných  vyhlášek a pokynů, slabším povahám ale nedoporučováno.

    Vlastníci nemovitostí dříve podávali přiznání na ten finanční úřad, v jehož územní působnosti se nacházelo příslušné katastrální území. Například vlastník pozemků v Nýrově podával vždy daňové přiznání v Boskovicích, kde byl uložen i jeho spis. To nyní neplatí, v zásadě lze říci, že pokud má poplatník bydliště nebo sídlo ve stejném kraji jako své nemovitosti, jeho spis k dani z nemovitosti je uložen na finančním úřadě (nově na územním pracovišti) příslušném jeho místu bydliště nebo sídla. Takže majitel pozemku v Nýrově s bydlištěm v Nýrově (Letovicích, Kunštátě, Okrouhlé) stále přísluší do Boskovic, pokud má ale bydliště v Jedovnicích, Strážnici nebo Žabovřeskách, jeho spis je v Blansku, Hodoníně nebo Brně. Obdobným způsobem se určuje i místo podání nového daňové přiznání. Ale sranda teprve začíná, když má bydliště v jiném kraji než nemovitosti! A co teprve více nemovitostí různých typů ve více krajích! K dezorientaci určitě přispěje i schéma (viz obrázek - lze zvětšit) a  informační leták, to mnohem lepší je příslušná stránka finanční správy, kde lze stáhnout i názorné příklady. Tak si naše úřednictvo představuje zjednodušení!

    Co z toho vyplývá pro vlastníky pozemků, na kterých hospodaří naše družstvo? Pokud se jeich nemovitosti nachází ve Zbraslavci nebo Sebranicích, musí podat dílčí nebo úplné daňové přiznání k dani z nemovitostí. V případě podílového spoluvlastnictví podává každý ze spoluvlastníků přiznání samostatně, pokud se nedohodnou na společném zástupci. Pozor, není dobré přetáhnout termín podání o více jak pět dnů, jinak pokuta 500,- Kč je jistá! Těmto vlastníků již jsou, případně v nejbližší době budou, předkládány dodatky nájemních smluv, kde je zvýšeno nájemné nejméně o příslušnou částku daně, u starších smluv o částku ještě vyšší. Samozřejmě zněnu přiznání provedou i ti, co příslušné nemovitosti nabyli (dědictví, dar, koupě, směna), ale i pozbyli, s vyjímkou tzv. nemovitostí ve zjednodušené evidenci - na listu vlastnictví tyto pozemky nemají uvedenou kulturu, kde platí daně stále ještě uživatel (většinou družstvo) a ne vlastník.  V naší oblasti se to týká katastrů Zábludov (digitalizace dle informací katastrálního úřadu 2013), Kněževisko (2017), Vranová u Letovic (2015) a Meziříčko u Letovic (2015). V případě nejasností se lze obrátit na příslušného pracovníka družstva, pokud bude schopen, rád odpoví.

starší článek novější článek