Velká stavba III

21.07.2012 19:53

     "Už vidím konec", říká přinejmenším dva měsíce hlavní stavbyvedoucí. O jeho výroku se dalo tehdy s úspěchem pochybovat a nyní už navíc víme, přestože se v poslední době práce přece jen urychlily (na fotografii výstavba nové jímky), že ten "konec" bude mít asi dvoutýdenní zpoždění. Prostě typický český folklór. Čeká nás velmi hektický srpen, kromě obvyklých žňových a hned navazujících podzimních prací ještě naskladňování kravína a "výuka" dojnic v robotu.

    Kravky si na nový způsob dojení samozřejmě nezvyknou hned, doposud  jsou dvakrát denně přehnány ze stání do čekárny, pak postupně vcházejí do dojírny a po "odevzdání" mléka odkráčí zpět na stání. Nová technologie po nich vyžaduje samostatné myšlení, musí si svého robota najít, dojít k němu a po příslušných procesech (čištění vemene, kontrola kvality mléka a pod.) se nechat podojit. Avšak samostatné myšlení dělá probémy i lidem, natož kravám! A protože stejně jako lidé i dobytčata "slyší" na žrádlo, dostávají proto (ta dobytčata!) v robotu svoji dávku jadrných krmiv, obvykle granulované nebo mačkané zrní, takže se tam naučí chodit pro pamlsek. Samozřejmě to tak jednoduché není, krávy jsou, více či méně, inteligentní osobnosti, navíc žijí ve stádě s určitou hierarchií, působí na ně okolní prostředí, krmení, člověk... Kdo se chce dozvědět více, může si stáhnout příručku o přípravě stáda k robotickému dojení. Ze stejného zdroje je i něco o vztahu "člověk, zvíře a robot". Navykání  se provádí po malých skupinkách, celé to může trvat 6 až 8 týdnů! Na videu to sice vypadá bezproblémově, realita bude asi jiná. Naštěstí dodavatel technologie má k dispozici pracovníky, kteří již s tímto mají zkušenosti a nenechají nás, doufáme, na holičkách.

  Ještě jedno mají krávy s lidmi společné - potřebu dobré postele. Krávy snad ještě větší, neboť denně proleží, v optimálním případě, 12 - 14 hodin! Jak má správná "postel" pro dojnice vypadat tak na toto téma vznikají články i celé publikace. Jak bylo již několikrát psáno, budou krávy i většina jalovic ležet v boxech zastýlaných slámou. Při navrhování velikosti těchto loží se bralo v úvahu i to, že některé kusy mohou vážit i více než 600 kg a musí mít pořádný prostor na zalehnutí. Na poslední chvíli se také ještě proto změnily meziboxové zábrany. Místo klasických kovových trubek jsou již ve stáji instalovány trubky pružné, plastové - viz vlevo.  O vhodnosti tohoto systému nás přesvědčila návštěva farmy pana Škarýda, který si chválil zejména tu jejich ohebnost. Kdo viděl lehat či vstávat víc než půltunové dobytče, pochopí. Více na videu (zdroj You Tube, autor cowvelfare) vlevo:

 

 

 

 

 

 

 

 

    Video vpravo (zdroj You Tube, autor lepaddo) ukazuje zase jinou "vychytávku" - napájecí automaty pro telata v mléčné výživě. Budou umístěny v boxech na západní straně stáje (lepší by byla východní, ale to bohužel nejde) a měly by, stejně jako u dojicích robotů, odstranit chyby člověka při krmení telat mlékem nebo mléčnou náhražkou, tj. zajistit, aby telata dostávala své pití včas, tak akorát teplé a  jen to množství co potřebují. A stejně jako u robotů, bude mít ošetřovatel(-ka) víc času si svých zvířat všímat, neboť záleží hlavně na něm (ní), zda ze zdravého telete vyroste zdravá, spokojená a dobře dojící kráva. 

  Na závěr citát z publikace O. Doležal a kol. ZEMĚDĚLSKÝ PORADCE VE STÁJI  I. DOJNICE:

    Z celé řady experimentů vyplývá, že mnohdy nevysvětlitelné dramatické poklesy užitkovosti vyplývají z neadekvátního chování stájového personálu. Zde se velmi často může střetávat temperament člověka a zvířete. Je prokazatelné, že výkyvy v užitkovosti či zdraví se vyskytují především tam, kde ošetřovatel či chovatel zapomněl na laskavost ke zvířatům, kde křik a bití zvířat je ve stáji na denním pořádku. Chovatel musí pochopit, že krávy jsou víceméně mateřské bytosti, a že ve stájích, kde se dodržuje klid, pravidelnost či dokonce laskavé slovo, je užitkovost stabilnější, než v podmínkách s drsným zacházením či poněkud úchylnými pracovními rutinami. Toto bylo prokázáno i experimentálně. Temperament či charakter krav velmi často odráží povahu lidí, kteří je ošetřují.

starší článek novější článek