V mírném tempu, v mírném stresu

28.07.2014 18:54

    Jen zvolna se rozběhly letošní žňové práce a v mírném tempu i pokračují. To je možná důvod mírného stresu autora článku. "Nač ten spěch", pronesl dnes kombajnér Petr N., "je teprve červenec!" Pravda, v loňském roce jsme začali sklizeň ozimého ječmene  26. července, řepky pak 1. srpna, vše ale pěkně plynule šlapalo, ne jako letos! Pravděpodobně to tak hladce nešlo, to jen ta krátká paměť a věčná nespokojenost! Vždyť co by chtěl víc, k dnešnímu dni je sklizena řepka, samozřejmě ozimý ječmen (na horním snímku z 13.VII. jsou poslední klasy), začali jsme sekat i ječmen jarní, pod střechou je pětina ozimé pšenice.

   Červenec nebyl vůbec poklidný měsíc! Seno sice bylo slisováno už v červnu, zbývalo ale ještě odvozit balíky. Hledal (a naštěstí našel) se kombajn, který projede úvozem na hon s ozimým ječmenem, letos se nedalo jet přes pole kolegů ze Sebranic. Při čekání na vhodnější počasí  jsme si zahráli na betonáře a opravili část podlahy v kolně na obilí. A pak následovaly další tři dny senáže. 

   Po ozimém ječmenu přišla na řadu velmi raná pšenice Avenue, začaly se "vykusovat" první hektary dostatečně suché řepky, na poli se objevily čerstvé balíky slámy. Pár přeháněk sice na chvíli práce pozastavilo, ale urychlilo dozrávání. Teď přišla pravá chvíle pro spoustu sklizňové techniky, ta však sekla někde na jihu nebo se neustále opravovala. To je k zlosti (stres už začíná narůstat), zvláště když meteorologové hlásí bouřky a přívalové deště! Naštěstí se nám to nejhorší vyhnulo. V mezičase se nám podařilo ještě pohnojit část ploch pod nový zásev řepky a vyzkoušet přitom půjčené rozmetadlo. To už se mírný stres stal nakažlivý, protože místo rozmetadel se musely na podvozky rychle nasadit korby, dorazil totiž další stroj a bylo nutno odvážet úrodu. 

    Už bylo veseleji, vytvářely se smělé plány, mobilizovaly se pracovní zálohy. Jenže stačilo pár poruch, nějaký deštík, trocha zmatků v organizaci (stres už byl přítomen v množství větším než malém) a můžeme být rádi, že poslední fůra řepky (viz foto) odjela z Újezda ještě včas. Sklidili jsme sice navečer ještě pár hektarů pšenice, definitivně nás z pole vyhnal další déšť.  Nad Českem se nyní prohání jedna bouřka za druhou,  je čas akorát tak na podmítku. Stres se ale vrátil do své mírnější, přijatelné, formy, doufejme, že nebude důvod za nějaký čas napsat článek "V hlemýždím tempu, v silném stresu".

    Pro zajímavost, stav žňových prací k 28.VII.  na okrese Blansko lze vidět v tabulce (.pdf 85 kB), postup žní v Česku pak uvádí  zpráva  (350 kB)  Agrární komory

novější článek starší článek