Sucho, mráz a jiné radosti

01.06.2012 20:35

Tráva na pastvinách rychle mizí a neobrůstá Psát o suchu v době, kdy na okno dopadají dešťové kapky, je možná divné, nebude to alespoň článek tak pesimistický. Navíc si, ve srovnání s jihem a východem Moravy, nemůžeme až tak moc stěžovat. Máme sice z prvních sečí víceletých pícnin asi poloviční výnos a na pastvinách je tráva téměř spasena, nemusíme ale likvidovat totálně zaschlé porosty ozimů, zaorávat  cukrovku nebo přesévat pomrzlou kukuřici. Nesháníme "krmení" pro bioplynku, nelámeme ruce nad zničeným vinohradem nebo meruňkovým sadem.

     Je jisté, že nebudeme mít  žádné rekordní výnosy u řepky, přestože ta velice dobře přežila zimu a byla i slušně z naší strany "zabezpečena", bez vody však ani ona nedokáže svůj výnosový potenciál uplatnit. Obdobná situace je u ozimých obilovin, ty také  úspěšně přezimovaly a na  jaře dobře regenerovaly.  Nyní však na kamenitějších pozemcích s mělčí půdou výrazně ztrácejí odnože (viz fotografie vlevo), krátké budou i klasy. Se zhoršenými podmínkami se přesto některé odrůdy vyrovnávají lépe, zdá se, že je budeme muset napříště vybírat i podle odolnosti na sucho.  Také časněji seté pšenice s většími kořeny jsou výrazně lepší, stejně tak jako tritikale, kříženec žita a pšenice.  Přesto odhadujeme propad výnosu ozimů zhruba o čtvrtinu. 

   Jarní plodiny na tom nejsou o moc lépe. Kukuřice utrpěla za vlády "ledových mužů", i když, jak je vidět na fotografii vpravo, se postupně vzpamatovává.  Pokud ji opět neponičí další předpovídané mrazy, měla by, podle své genetické výbavy, suchu odolávat nejlépe a zajistit dostatek krmiva pro skot. Naštěstí jsme ji na jaře naseli o něco více než obvykle.  Jarní ječmen je  méně odnožený, než by bylo vhodné, na lehkých půdách je nízoučký. výnos bude  podprůměrný.  Pouze mák se s nedostatkem vláhy celkem uspokojivě vyrovnal, i když na výsušnějších částech pozemků vzcházel opožděně a malé rostlinky jsme "dorazili" herbicidy,  jsou jeho porosty vyvinuté a celkem slušně zapojené.  Nově založené  jetelotrávy měly mnohem pomalejší počáteční růst než obvykle, přece jen, stejně jako u máku, i malé množství srážek počátkem května jim pomohlo dostat se z nejhoršího. Jen s obnovou lučních porostů prováděnou, kvůli možné erozi,  bezorebně (viz foto vlevo)  jsme museli počkat až  do začátku června, kdy první větší déšť zvlhčil  půdu. A věříme, že se splní předpovědi meteorologů a shůry přijde další pěkná zálivka.  

    Větru, dešti neporučíme, to je jasné a s tím jsme smířeni. Nyní jen doufáme, že alespoň to, co se urodí, dokážeme sklidit, a také za slušné ceny prodat. 

starší článek novější článek