Seno, sláma, ...

15.07.2013 23:22

... polí máma. Alespoň to říkal prof. "Iša" Krejčí, blahé paměti, svým studentům boskovické "hnojárny". Bez velkých teoretických výkladů tak zdůrazňoval potřebu udržení organické složky v půdě. A živočišná výroba, konkrétně chov skotu, tento koloběh organických látek, a na ně navázaných živin, vhodně doplňuje. Například seno se do půdy nedostane jinak, než jako "vedlejší produkt" metabolizmu přežvýkavců, pokud ovšem nevyrábíte z trávy přímo kompost. Zajímavé je, že při racionálním hospodaření, zejména přiměřeném hnojení, neubývá v půdě pod travními porosty organické hmoty, kořenový systém trav a jetelovin je totiž velice rozsáhlý, neustále přirůstá a rozkládá se  pomaleji než v orné půdě.

    Trochu problém je, že výživová hodnota sena z extenzivněji obdělávaných luk není právě vysoká, a v době, kdy požadujeme po krávě slušný nádoj, musíme ji také slušně nakrmit, což senem nejde. Samozřejmě  má své místo při krmení mladého dobytka a suchostojných krav, jinak slouží jen jako dietetický doplněk. Nějaké množství zkonzumují přes zimu i "masné" krávy (viz foto nahoře), přesto, pokud přijde vlhčí rok jako letos, máme sena  více než potřebujeme. Už několikátým rokem, s výjimkou suchého jara 2012, jej proto, většinou lisované do válcových balíků a uskladněné pod střechou třeba celou zimu, prodáváme chovatelům koní. Máme svoje tradiční odběratele, například ranč Oswego ve Svitávce, kde konzumují naše moravské seno dokonce američtí appaloosové.  (Ti ovšem na ilustrační fotografii z Černovic, viz vpravo, nejsou.)

    Možná trochu neskromně si myslíme, že umíme seno pro koně udělat tak, aby jim vyhovovalo. Sklízíme porosty starší, to je dáno postupem prací, ale také také snahou využít pěkné počasí, které obvykle bývá na přelomu června a července. A raději provedeme jedno obrácení sena navíc, než abychom pak lisovali vlhký řádek. Máme již k dispozici vlastní lis, takže nemusíme čekat, až bude mít někdo čas. Postup prací ilustrují  fotografie, které odkazují na konkrétní snímek ve fotogalerii.

   

 

    Jak je vidět, nasazení techniky je veliké, a to ještě chybí svážení balíků pro samonakládací vůz a rovnání do kolny. Nelze se tedy divit, že některým případným zájemcům o seno se zdají naše ceny vyšší, ale jak už bylo uvedeno, snažíme se práce udělat rychle i za cenu více operací  tak, aby výsledný produkt byl co nejlepší. Samozřejmě, že se může chybička vloudit, ale doposud jsme neměli jedinou reklamaci! Máme také dostatečné skladovací kapacity, abychom mohli zákazníkům uchovat balíky až do jara ve slušném stavu. Stane se ale občas, jako v loňském roce, že nedostatek srážek způsobí neúrodu krmiv, musíme pak bohužel zájemce zklamat.

    To letos samozřejmě neplatí, trávy letos narostlo velké množství nejen u nás, a proto se s nabídkami prodeje sena  roztrhl pytel.  My si ale stále myslíme, že nestojí zato kupovat zapařené, plesivějící nebo vymoklé balíky. Pokud chce někdo kvalitu, může nás kontaktovat, rádi mu vyhovíme.

novější článek starší článek