Příprava na žně

15.07.2012 20:25

     Kdo sledoval před rokem vysílaný historický seriál "Plechová kavalerie", jistě nabyl dojmu, že "boj o zrno"  byl velmi lítý, přestože se tenkrát poroučelo větru i dešti.  I když toto dílo mělo k realitě stejně daleko jako dnešní "Ordinace" a "Cesty" , přece jen ukázalo, jaké množství lidí se kolem sklizně obilí pohybovalo, výstižnější výraz je "motalo", a to od vlastních kombajnérů a řidičů, až po výrobce bleskovek (pro mladší čtenáře - zpravodajů).  A ty "skvělé" žnové porady ... 

 Dnes je sklizeň řepky a obilí záležitostí několika dnů a několika lidí, pokud nám ti nahoře (tentokrát ne žňová komise okresního výboru strany) dopřejí trochu slušného počasí. Bohužel náš podnik nemá možnost ve větším rozsahu obilí dosoušet, musíme se spoléhat na slunce. Jelikož všechny kombajny jsou nasmlouvané a občas vázne jejich přísun, je to dost často hra nervů. Na druhé straně odpadá příprava této techniky, máme stejně dost jiné práce. Vyčistit skladovací prostory, zejména posklizňovou linku, kde skladujeme sladovnický ječmen, zničit v nich škůdce, provést nejnutnější opravy techniky na přepravu a přijem obilí, sběr slámy a související práce jako je podmítka, rozmetání hnoje a setí řepky. V našich podmínkách vše totiž probíhá najednou. 

Přepravník na slámu s nakládací rukou Pro letošní rok je tu jedna novinka, budeme část slámy lisovat do kulatých balíků vzhledem k jinému způsobu podestýlky v novém kravíně.  Již od loňska máme koupený lis, tento týden jsme si dovezli vůz na nakládání a přepravu těchto balíků. Sběr a stohování volné slámy bylo sice rychlejší, ale od balíků si slibujeme nižší ztráty a kvalitnější materiál na podestýlku. Budeme nuceni lisovat i část ječmené a ovesné slámy na krmení, jelikož letos není dostatek sena.  Tedy další komplikace, obvykle se tato sláma rozdrtí a nechá na poli.

 předčasně dozrávající virózní pšeniceZdá se, že sklizeň začne o něco dříve, řepky i ozimé pšenice dozrávají trochu nuceně, zejména vlivem předchozího sucha a viróz (viz fotografie vpravo - lépe je vidět při zvětšení). Původně optimistické vyhlídky na slušné výnosy berou zasvé. Současné srážky už úrodě moc nepomohou, naopak nám komplikují probíhající sklizeň jetelotrávy na senáž. Snad se počasí o žních trochu umoudří a my sklidíme alespoň rychle a ve slušné kvalitě.  

starší článek novější článek