Něco o jaru

06.05.2016 18:43

    Původně měl název článku znít "Stručná zpráva o jaru 2016, s přihlédnutím k průběhu počasí, postupu polních prací, užitkovosti dojnic, cenám mléka, zároveň porovnání s roky minulými, vše doplněno obrazovou přílohou", to by ale většinu čtenářů hned odradilo. Takto se možná někdo nachytá, ale v podstatě se mu dostane zase jen výše zmíněných informací. A hned první fotografie pomrzlého porostu řepky pořízená v Nýrově na "Hradisku" ráno 21. dubna (viz vlevo) ho rychle uvede do situace. 

    Kdyby si dal někdo tu práci a v novinkách našel "jarní" články z předchozích čtyř let, zjistil by, že každý rok je (překvapivě!) jiný a že se vždy vyskytl nějaký problém. Ale k věci. Se setím jsme letos začali 29. března, tj. o týden později než kolegové ze Sebranic (vlevo nahoře), a to jarním ječmenem, máme ho letos  jen polovinu co obvykle, hned se pokračovalo s přípravou půdy pod mák (nahoře vpravo) a jeho setím už i v Tasovicích. Nově se navíc zasely pásy hrachu s ječmenem kolem polí (foto vpravo), kde je plánována kukuřice. Ty slouží jako protierozní ochrana, zároveň by pak měly umožnit myslivcům, aby mohli snadněji likvidovat divočáky. A hlavně by z nich měla být  kvalitní(!?) bílkovinová senáž vylepšující naši nezáviděníhodnou zásobu krmiv. Pro vlastní potřebu, jako částečná náhrada sóji, je také určeno 20 ha lupiny, seté v bílém opukovém prachu (viz foto níže) po 20. dubnu. Ve stejném termínu bylo uloženo do země i osivo jetele.

   Přestože ČHMÚ předpovídal suchý a teplý duben, začalo pršet a ochladilo se, několikrát až pod bod mrazu, jak dokládá snímek ve fotogalerii. Nejviditelněji se mráz projevil na řepce (foto nahoře), ale žádnou větší škodu snad nenapáchal, chlad nesvědčil ani pšenici, hůře přijímá živiny, pomalu odbourává zbytky pesticidů, "rozbíhá" se její fáze vegetativní (jak vypadá) a generativní (jak se uvnitř vyvíjí). Výsledkem jsou nevyrovnané a podivně "flekaté" porosty, to by se ale po oteplení mělo vrátit k normálu. Radost nám dělá mák, přežil mrazové období ve fázi děložních lístků, kdy je paradoxně nejodolnější, nyní je pěkně zřádkovaný. Na pastvinách také tráva neroste tak rychle, jak by si "holky" přály, na snímku (lze zvětšit) už nedočkavě vyhlíží, kdy budou moci přejít do nového oplůtku. Musí ale počkat, na jejich "území" se budou pálit čarodějnice!

    Poslední důležitá jarní práce, setí kukuřice připadla na čtyři dny pěkného počasí na přelomu dubna a května. Tentokrát se neselo bezorebně do meziplodiny, protierozním opatřením jsou zmíněné pásy kolem polí, takže příprava půdy byla tradiční, secí stroj přijel letos ze Sebranic. Jako obvykle se téměř nezastavil postřikovač, samozřejmě, když se ošetřovat mohlo. Už třetí jaro není naštěstí velký tlak škůdců v řepce, takže jsme ošetření (po neustálém sledování náletů) neprovedli, naopak krácení ozimů (na snímku "preparované" stéblo ozimého ječmene s malým kláskem ve fázi "tak akorát") není radno vynechat. Také přihnojení kapalnými hnojivy je součástí naší technologie pěstování, nutno ale opatrně, mohou hodně pálit.  

    Nejbližší úkoly? Dokončit přihnojení obilnin, ochrana proti chorobám není zatím zcela aktuální, ale po oteplení se určitě "rozjede" hlízenka na řepce, očekává se opět epidemie "rychlé" rzi plevové na ozimech. Premiérou u nás bude sklizeň hybridního žita na senáž. Porost na snímku vpravo (z 27.4.) nevypadá sice nic moc, ale ze těch pár teplejších dnů se pořádně vytáhl. Doufejme, že se to povede, kolega zootechnik už zásoby "staré" senáže počítá na dny. A po žitě ještě musíme zasít kukuřici, rezerva v krmení se určitě bude hodit. 

novější článek starší článek