Konec se blíží!

20.12.2012 20:00

    Je to neodvratné! Blíží se konec! Buď roku nebo světa, lze si vybrat. Každopádně ideální čas na zhodnocení uplynulého období. Raději pomineme "mayskou hrozbu", to by se musela analyzovat celá historie lidstva, a ohlédneme se jen za rokem 2012. A navíc pouze na místním "dvorku".  Stačí na to projít novinky  nebo fotogalerie na našem webu.  Celkem věrně vypovídají o velmi hektickém čase. Proběhla totiž největší investice za téměř dvacetileté trvání družstva - rekonstrukce střediska živočišné výroby Zábludov.  Podnik se sice zadlužil, ale zdaleka ne tolik, kolik bylo prostavěno, měli jsme něco našetřeno z loňského roku. Navíc část prostředků by se mělo vrátit formou již schválené dotace SZIFu. K bezproblémovému financování stavby i provozu přispěly také vyšší výkupní ceny většiny tržních plodin, třebaže výnosy byly nižší než v rekordním roce 2011. Bohužel sucho se podepsalo na zásobách krmiv, zejména sena a senáže, nedostatek kvalitních bílkovinných krmiv nám prozatím neumožňuje dostatečně využít výhody nové stáje. Prý jsme ale hrozně netrpěliví a chceme vše naráz, říkal kolega Dařílek z Dolní Hrachovice, kde mají téměř totožnou stáj v provozu už čtyři roky a kam jezdíme pro "rozumy". Jemu prý to trvalo skoro dva roky, než vše doladil. To musíme přece zvládnout dříve!

   Investice do nových technologií má bohužel i své oběti, pro dvě naše kolegyně se již nenašlo v družstvu uplatnění. Pracovaly u nás dlouhé roky, zaslouží si za odvedenou práci alespoň poděkování. Stejné poděkování směřuje i k ostatním pracovnííkům podniku, kteří v letošním roce prokázali, že jsou schopni se vyrovnat s neobvyklými pracemi, novou technikou, netradičními postupy a občas nervózním šéfem. Těm, ale i všem čtenářum tohoto webu, patří následující přání:

starší článek novější článek