Ozdravení

21.07.2013 00:04

    Naše dvě hospodářství, chov dojných krav v Zábludově i "masné" kravy,  jsou ozdravena od IBR. Alespoň nám to sděluje Krajská veterinární správa - viz příloha (.pdf 105kB). Celý proces "ozdravení" trval dosti dlouho, stál hodně peněz nás i stát. Byly i ztráty na životech, dobytčat, samozřejmě, protože z té nemoci se nelze uzdravit.  Příslušné doklady jsou tedy potvrzením dosaženého výsledku. Ale co je IBR, čeho se ta naše stáda vlastně zbavila?

   IBR, neboli infekční rinotracheitida skotu je virové onemocnění velkých přežvýkavců, tedy není nebezpečné člověku. Přenáší se hlavně úzkým kontaktem mezi zvířaty a probíhá zejména ve formě zánětů dýchacích cest a spojivek, někdy se navenek neprojevuje vůbec, snižuje však dojivost, váhové přírůstky, má vliv na plodnost, tzn., že je významné zejména ekonomicky. Choroba je rozšířena celosvětově, ale některé státy (Rakousko, skandinávské země) mají všechna svá stáda prostá IBRu a nedovolí obchodovat s dobytčaty potenciálně nakaženými. Totéž platí u států, jejichž chovatelé jsou povinni IBR také eliminovat, např. Německo, nebo jej berou jen ako záminku pro ochranu trhu. Mít ozdravené stádo je tedy dobré i v případě, že chcete prodávat chovná zvířata.  To bychom snad mohli do budoucna i my.

   V Česku probíhá od roku 2006 rozsáhlý ozdravovací program (NOP), který by měl být ukončen do konce roku 2014. Pro dodržení tohoto termínu bylo nutno ukončit vlastní ozdravování chovů do 31.12. 2012. To se samozřejmě nesplnilo, jaký byl stav v celém státě k tomuto datu udává ministerská zpráva (.pdf 340kB). Na ozdravování existoval i u nás konkrétní plán, který počítal s vyřazením některých nakažených krav hned a dalších později, očkováním mladého skotu, opakovanými kontrolními odběry krve u celého stáda a analýzou těchto vzorků. Nám se bohužel stalo, že jedna kravka, dříve vyšetřená jako IBR negativní, najednou měla pozitivní nález. Chybička se vloudí. Proto se celý proces o více než půl roku prodloužil. A samozřejmě prodražil, neboť na poslední vyšetření a vakcinaci jsme nedostali žádnou dotaci. Pokud nyní někdo ještě ozdravuje, platí pro něj zvláštní režim (ke stažení -.pdf 180 kB), na který dohlíží Státní veterinární správa. Na jejich stránkách je také průběžně aktualizován přehled hospodářství, jak se které, více či méně úspěšně, vypořádává s touto protivnou virózou.  Tam lze zjistit, že i na našem okrese se IBR vyskytuje, takže stále musíme striktně dodržovat zásady, které mají zabránit zavlečení této nákazy zpět do našeho chovu. 

novější článek starší článek