Jen pár kapek

29.04.2015 20:26

    Snad více vody dodá rostlinám postřikovač, než spadlo včera na žíznivá pole našeho družstva. Přitom předpovědi meteorologů zněly více než optimisticky, sice přívalové deště si asi málokdo přál, přesto alespoň 10 nebo 15 mm by pomohlo nejen čerstvě zaseté kukuřici. Jenže mraky se o nás jen tak otřely - a nic!

    Ne právě dobře je na tom většina plodin, třebaže na první pohled to až tak nevypadá. Jako důkaz může sloužit ozimá pšenice na snímku vlevo, krerá má mnohem slabší kořenový systém než by odpovídalo nadzemní částí, stačí i mírný nedostatek vody a hned rostlina strádá. Je to důsledek loňského mokrého podzimu, větší kořeny byly prostě zbytečné. Nejvíce se to projevuje v těžších půdách, zvláště u ozimů setých po kukuřici.  Že bylo minulé jaro také bez větších srážek?  To je pravda, navíc byla vegetace o dva týdny uspíšená, jenže suchý podzim a zima bez sněhu donutily ozimy vytvořit požádné kořeny, ty pak umožnily přečkat suchou periodu a po květnových deštích dodat živiny na rekordní výnosy. To se asi opakovat nebude, snad jedině řepka má slušně "našlápnuto".

    Zatímco loni už vzcházela  lupina a traktor se pomalu ztrácel v kvetoucí řepce, letošní jaro je v podstatě návrat k normálu, alespoň co se týče průběhu vegetace. Úplně normální ale není stav půdy po dvou teplých zimách. Obvykle mráz rozruší strukturu půdy, ta se tak snadněji zpracovává a lépe do ní proniká voda, vzduch a kořeny rostlin. Situaci, kdy je pod ztvrdlou proschlou krustou vrstva bláta, určitě letos na jaře zaznamenal i leckterý zahrádkář, na polích to ale přináší mnohem větší problémy, u nás zejména na těžkých půdách při setí kukuřice.

    "Vždycky, když tady jedu, furt stříkají," vyslechla kolegyně rozhovor dvou dam v autobuse. To je trefný postřeh, zejména pro letošní duben, kdy postřikovač (viz foto v záhlaví) musel kromě ochrany rostlin zvládnout i hnojení. Dosety jsou i zbývající plodiny, jetel, kukuřice a lupina, třebaže s mírnými změnami proti plánu, také důsledkem silně deštivého podzimu, kdy některé pozemky nešly zasít. Vrcholí přípravy na pastevní sezónu, je třeba opravit ohrady, letos zvláště poničené ledem obalenými, padajícími stromy. Nedočkavá kravská omladina sice podnikala výpravy na "zelené" již delší dobu i mimo vyhrazený areál (dodatečná omluva všem poškozeným), celé stádo se začalo pást až až tento týden, stejně jako na čerstvý vzduch vyběhly v tuto dobu naše "suchostojky" v Zábludově. Pár teplých dnů trávu sice povytáhlo, ale voda jí chybí také. Následující víkend prý má z valné části propršet. Snad to tak opravdu bude, i když je to zcela určitě přání výrazně menšinové.

novější článek starší článek