Jak je to jinde

13.01.2013 17:31

    Profesionální deformace. To je asi tento správný výraz  vyjadřující nutkání neustále zkoumat, jak se to dělá jinde. Ale zatímco takový výrobce počítačů se jen obtížně dostává do konkurenční fabriky, ta taky nestojí na každém rohu, my zemědělci vidíme stále kolem sebe, jak hospodaří naši kolegové. Například, jak se pěstuje kukuřice v Judské poušti (Izrael, 2008). Mnohdy je to "zkoumání" nebezpečné i pro okolí, zejména když dotyčný pozorovatel sedí za volantem auta.  Horší než telefonování za jízdy!

    Přece jen nejvíce "na ráně" jsou sousedé. A máme celkem štěstí, že se od nich můžeme něco naučit.  Zde jsou někteří z nich, pěkně podle světových stran.

   Na jih od nás hospodaří úspěšná firma ZEAS Lysice. Tradičně dobrou úroveň rostlinné výroby lze vidět na často pořádaných polních dnech otevřených jak pro pěstitele obinin (na fotografii je ozimá pšenice poblíž Drnovic - polní den, duben 2012) a řepky (viz foto), tak pro pěstitele kukuřice.  Silná je i jejich živočišná výroba, zejména chov dojnic, výkrm býků a rozmnožovací chov prasat.  Zemědělskou činnost doplňuje ovocnářství, výpěstky, zejména jablka, lze pak nakoupit přímo v klimatizovém skladu v Lysicích. Firma dále provozuje dopravu, dodává stavební materiál, šije pracovní oděvy,  opravuje a prodává zemědělskou techniku.  Chystá se výstavba bioplynové stanice. 

    Západně, v typických podmínkých Vysočiny, kolem Olešnice na Moravě, se nachází pozemky společnosti VSP Group. Tam již bioplynová stanice stojí, konkrétně v Louckém dvoře, proto již místo máku (viz foto - Rozsička, červenec 2010) se na polích objevuje kukuřice. Kolegově umějí ale také řepku, dosahují u ní stabilně vysoké výnosy, jejich porosty jsou vždy ukázkové. Červenostrakaté dojnice jsou další chloubou firmy, vyšší obsah tuku a bílkovin v prodávaném mléce má vliv na jeho lepší cenu. Přímo jej prodávají v "mlékomatu" v Poličce.  Nemálo jejich pracovníků našlo uplatnění v kovovýrobě.

    Mléko z automatu a vlastní pekařské výrobky také prodává akciovka LEDEKO v Letovicích. To jsou naši severní sousedé mající ne vždy ideální podmínky k hospodaření (viz foto - Prostřední Poříčí, září 2011). Je to ale velký podnik nespoléhající se jen na zemědělskou výrobu, kromě zmíněné pekárny provozuje například stolařství, dopravu, prodej nafty, olejů a náhradních dílů,  třebaže například záměr postavit bioplynku jim zatím pro odpor části obyvatel vázne. 

  Pomyslný kruh se uzavírá na východě, kde své sídlo i polnosti má Zemědělské družstvo Sebranice. Po dlouhá léta jsme tvořili jeden podnik, i jejich velikost je podobná, mají však více orné půdy a přece jen leží převážně v řepařské oblasti (viz foto - pohled do údolí Svitavy k městysu Svitávka - říjen 2011). Co platno, když na nejlepší půdě v jejich oblasti se staví továrny a fotovoltaické elektrárny.  Také cukrovka se tu již nepěstuje, nahradila ji zejména kukuřice, z části pro živočišnou výrobu (cca 150 dojných krav a  býci ve výkrmu), zbytek na zrno. I zde se uvažuje o bioplynové stanici

starší článek novější článek