Členská schůze na netradičním místě

14.03.2019 19:08

    Představenstvo družstva zve všechny členy dne 29. března 2019 na členskou schůzi konanou výjimečně v sále Hotelu Rudka ve 13:00 hodin. O změnu místa konání schůze se přičinil ospalý řidič nákladní Tatry, který v lednu narazil do restaurace Panský dům v Kunštátě (foto vlevo - HZS Jihomoravského kraje), kde se tyto schůze odbývaly  posledních nejméně 15 let. Lze ale předpokládat, že nové prostory před pár let zrekonstuovaného hotelu poskytnou také ideální zázemí pro tuto akci. Komplikací by mohla být doprava, ale i z Kunštátu jede pravidelná linka IDS. Není podo důvod vynechat jednu z mála možností, jak se dozvědět o hospodaření družstva, tentokrát snad i s obrazovou přílohou, protože v sále je k dispozici potřebná promítací technika.

                            Ing. Stanislav Michal, předseda družstva