80 vagónů

11.06.2016 20:15

   "Nevolejte mi dřív, než budeme mít 80 vagónů,"  byla poslední slova našeho kolegy zootechnika odjíždějícího na dovolenou. Pravděpodobně tím nemyslel tažená železniční vozidla, i když několik kol z nich se u nás vyskytuje (viz vpravo), ale pomocné jednotky hmotnosti užívané pro sypké látky, plodiny a suroviny (jeden vagón = 10 000 kg). A co mělo vážit právě těch 800 tun? Senáž z jetele a jetelotrav, jejíž výrobu jsme nějakou dobu odkládali v obavách, aby nám ji nesplách přívalový déšť, jako ten z 28. května.  Tak dlouho jsme si totiž stěžovali na sucho, až prudké bouřky, vyhýbající se dosud našim končinám, naplno udeřily. Během několika hodin spadlo na Boskovicku více než 100 mm vody (u nás "jen" cca 60), která napáchala škody hlavně na polích.

    Naštěstí jsme se nemuseli brodit ke kravínu s krmením nebo odstraňovat nánosy bláta ze silnic, jako někteří naši kolegové, počátek sklizně pícnin na senáž se ale opět o týden opozdil. Sice něco "hmoty" přirostlo (viz vlevo), ale její kvalita, tj. obsah živin a stravitelnost, poklesla. Nicméně pár dnů stálejšího počasí dovolilo vyjet s naší (a půjčenou - řezačka Agroservis Sedláček) a začít plnit žlab na středisku v Zábludově. V podstatě na to stačilo dva a půl dne. Šlo by to i rychleji, ale Jako vždy je limitujícím (a nejdůležitějším) článkem celého procesu dusání navezené řezanky, pokud se ošidí, neprobíhá konzervace správně, krmivo se kazí, krávy pak mají zdravotní problémy ... Od loňska používáme "dusač" z železničních kol (viz detail úplně nahoře) a zdá se, že dělá svou práci dobře. Postup prací ilustrují fotografie níže.

    S odstupem jednoho dne senážování pokračovalo, tentokrát do vaku. V pátek ráno přijel senážní lis ("vakovač") do Zábludova z Lysic (viz foto níže), v pozdním odpoledni bylo už celých 70 metrů naplněno zavadlou pící z travních porostů, většinou už trochu starších, takže tato senáž bude určena spíše jalovicím a suchostojným kravám. Těm dojným uděláme za měsíc senáž hrachovou.

 

        Zatím to vypadá, že bychom mohli rozjet ještě třetí kolo. Následující týden má prý být převážně deštivý (asi hned tak neusušíme těch pár hektarů posečených na seno), takže uskladnění krmiva do vaku je možnost, jak trošku pohnout se sklizní trav. Podobná nohavice jako v Zábludově by tak mohla ležet v Sychotíně a zajistit krmení místnímu stádu masných krav na celou zimu.

    Poznámka: Těch vagónů senáže je tedy nakonec asi sto (80 + 20). Když jsme ale kolegovi oznámili, že máme splněno, neprojevil žádné nadšení, neobdrželi jsme žádnou gratulaci. Co víc, vůbec neopověděl! Jen počkej, Františku!

novější článek starší článek