Nýrov, Koretiny, 2008, zapřáhli jsme nový mulčovač

Nýrov, Koretiny, 2008, zapřáhli jsme nový mulčovač