Sychotín, Špice, 17.IV., příprava půdy odhalí "kamenolom"

Sychotín, Špice, 17.IV.,  příprava půdy odhalí  "kamenolom"