Sychotín, Za Bořinkou, 20.IV., zelená a bílá - barvy jara

Sychotín, Za Bořinkou, 20.IV., zelená a bílá - barvy jara