Zábludov, Za kravínem, 2011, pastvina pro jalovice

Zábludov, Za kravínem, 2011, pastvina pro jalovice