Újezd, Pod kravínem, 2007, výběh pro suchostojné krávy

Újezd, Pod kravínem, 2007, výběh pro suchostojné krávy