Sychotín, Strážnice, červen 2005, těžce přístupná louka

Sychotín, Strážnice, červen 2005,  těžce přístupná louka