Rudka, Luka, květen 2009, ne příliš stejnorodá řepka

Rudka, Luka, květen 2009, ne příliš stejnorodá řepka